leftcenterrightdel
Biểu diễn múa sạp tại sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và các tiềm năng của miền Tây Nghệ An ở khuôn viên Bộ NN-PTNT.

Miền Tây Nghệ An là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước; có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của tỉnh; có tiềm năng và lợi thế phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy điện, khai khoáng, du lịch và phát triển kinh tế cửa khẩu. Trong những năm qua, kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đã có nhiều bước phát triển khá, toàn diện.

leftcenterrightdel
Một gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện. 

 

Chia sẻ tại tọa đàm, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng: Miền Tây Nghệ An là một kho báu của tỉnh Nghệ An với nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng đất đai, con người văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc. Thế nhưng khu vực này chưa khai thác, phát huy được lợi thế, tiềm năng, đây là điều trăn trở lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An lâu nay. Nghệ An sẽ chưa thể giàu mạnh được nếu chưa khai thác, phát huy được tiềm năng, lợi thế của khu vực miền Tây Nghệ An. 

Phát biểu tại tọa đàm, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan khẳng định, cần có chương trình hành động một cách có hệ thống giữa Bộ NN-PTNT và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An nhằm thiết lập kế hoạch cụ thể để xây dựng và phát triển khu vực miền Tây Nghệ An vốn rất nhiều tiềm năng lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, giàu bản sắc văn hóa dân tộc và con người nơi  đây vốn có truyền thống hiếu học, cần cù, chịu khó.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.