leftcenterrightdel
Nguồn: Tổng cục Thống kê 

 Đồ họa: TÔ NGỌC