leftcenterrightdel
Số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
Đồ họa: TÔ NGỌC