Phát biểu khai mạc diễn đàn, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết: Lực lượng doanh nghiệp trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc được xếp ở vị trí 5/6 so với các vùng kinh tế trong cả nước và chỉ đứng trên khu vực Tây Nguyên. Quy mô chất lượng doanh nghiệp ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc đa phần là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động hiệu quả không cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn diễn ra chậm. Phần lớn các tỉnh trong khu vực được xếp ở nhóm khá hoặc trung bình. Trong số 10 tỉnh đứng cuối trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của VCCI có tới 5 tỉnh thuộc khu vực này.

leftcenterrightdel
TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI phát biểu khai mạc diễn đàn. 

Tại diễn đàn, PGS, TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương khẳng định, phát triển kinh tế của các địa phương trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc chưa đồng đều. Các địa phương trong vùng đều chưa cân đối được ngân sách. Quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp còn chưa mang tính vùng; chưa đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn hạ tầng kinh tế - xã hội. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đổi mới mô hình sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, hiệu quả thấp. Các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân chưa nhiều. Du lịch phát triển chưa bền vững, hiệu quả chưa cao; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chậm cải thiện nhất là kết nối hạ tầng giao thông. Năng lực cạnh tranh của vùng chậm được cải thiện...

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Sơn, những hạn chế kế trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Đặc biệt là các nguyên nhân liên quan đến nhận thức về quan vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng; đầu tư và hỗ trợ của Trung ương đối với vùng còn chưa đáp ứng được yêu cầu; một số chính sách đặc thù cho vùng chưa được ban hành kịp thời, chưa mang tính đột phá, chưa thực sự phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương trong vùng; thiếu cơ chế điều phối và kết nối sự phát triển trong vùng, nhất là trong việc quản lý và xử lý những vấn đề mang tính vùng.

Đề xuất về các giải pháp giúp phát triển bền vững kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cơ bản đầy đủ, tuy nhiên vấn đề quy hoạch hiện nay của quốc gia, của từng tỉnh, từng vùng vẫn cần có sự chỉ đạo để tăng tính liên kết với nhau; cơ sở hạ tầng cần có sự đột phá, đặc biệt là hạ tầng giao thông; đồng thời cần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tập trung nghiên cứu khoa học công nghệ.

Tin, ảnh: TRẦN YẾN