Tại buổi họp báo, Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, trong quý I-2022, Bộ Tư pháp đã hoàn thành 7/7 nhiệm vụ có thời hạn theo Kế hoạch cải cách hành chính. Bộ Tư pháp đã thực hiện xong 13 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành, đã trả lời 23 kiến nghị cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, cùng nhiều kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký các tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 18 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Trên cơ sở các đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến để tổng hợp trình Quốc hội Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi họp báo.

Trong quý I-2022, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với 41 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các dự thảo nghị định, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cùng với 5 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Về công tác thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong 6 tháng từ ngày 1-10-2021 đến 31-3-2022, hệ thống thi hành án dân sự đã thi hành xong hơn 200.000 việc, đạt tỷ lệ 49% với hơn 35.000 tỷ đồng. Về thi hành tín dụng ngân hàng đã xử lý gần 2.500 việc với hơn 11.000 tỷ đồng. Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã hoàn thành 715 việc, tương ứng với hơn 9.000 tỷ đồng. Cùng với đó là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thi hành 45 vụ việc với 35.000 tỷ đồng.

Trong công tác theo dõi thi hành án hành chính, các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện thủ tục theo dõi đối với 262/262 bản án có quyết định thuộc thi hành án của tòa án, các cơ quan hành chính đã thi hành xong 94 việc. Trong quý II-2022, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến Đề án xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương ban hành về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Cùng với đó, Bộ Tư pháp sẽ tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH