Đây là lần đầu tiên Ban tổ chức tiến hành lựa chọn và tôn vinh khoảng 50 cá nhân trong cả nước, đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; là những tấm gương điển hình cho sự dũng cảm, đức hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ, thực thi pháp luật, vì nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban chỉ đạo chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật”, đây là hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc lựa chọn, tôn vinh các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, tổ chức (phổ biến, giáo dục pháp luật) thi hành pháp luật. Việc bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc xây dựng những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong xây dựng và thực hiện pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

leftcenterrightdel
Logo của chương trình.

Theo Trưởng Ban tổ chức, TS Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, đối tượng bình chọn là công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân có thành tích và được cơ quan nơi công tác, cơ quan Nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực hoặc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp xét tặng danh hiệu, giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên về những nỗ lực, đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ kết quả bình chọn của Hội đồng bình chọn, Ban tổ chức sẽ tiến hành công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được nhận danh hiệu và giải thưởng. Danh sách các cá nhân đạt giải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và được trao danh hiệu trong buổi lễ trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành và địa phương.

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN

 1. Ông Trần Đức Vinh, Phó tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng

 2. Ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng

 3. Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Thành viên

 4. Ông Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên

 5. Ông Nguyễn Hữu Đoạt, Phó vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Thành viên

 6. Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, Thành viên

 7. Đại tá Nguyễn Tiến Ái, Phó trưởng phòng Thông Tấn – Báo chí, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Thành viên

 8. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách – Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành viên

 9. Ông Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, Thành viên

 10.  Ông Trần Văn Quảng, Phó trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam, Thành viên

 11.  Bà Phan Minh Thủy, Trưởng phòng, Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Thành viên

 

TRẦN YẾN