Cụ thể, nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

leftcenterrightdel

 Bổ sung quy định về nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch. Ảnh minh họa: internet

Nguồn lực hỗ trợ bằng kinh phí của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định về ngân sách nhà nước. Các nguồn hỗ trợ bằng hình thức kết quả nghiên cứu của cơ quan, tổ chức, chuyên gia; tài trợ giải thưởng cho tổ chức, cá nhân; đầu vào để tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nghiên cứu, khảo sát, đào tạo được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng nguồn lực hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; đúng mục tiêu, mục đích; tiết kiệm, hiệu quả; tự nguyện; vì lợi ích chung của cộng đồng và xã hội, không vụ lợi. Không tiếp nhận hỗ trợ nguồn lực của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho việc xây dựng và thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch.

ĐỖ HƯNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.