Theo đó giao bổ sung 30.683,441 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung cho các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương) tại các phụ lục kèm Quyết định số 117/QĐ-TTg.

leftcenterrightdel

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh minh họa

TP Hồ Chí Minh dự kiến vốn đầu tư công năm 2024 hơn 79.000 tỷ, đặt mục tiêu giải ngân trên 95%

Đồng thời, giao danh mục dự án và mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho từng dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV cho từng dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tại phụ lục kèm theo Quyết định số 117/QĐ-TTg.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, danh mục dự án và mức vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được giao thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho từng dự án theo quy định; sử dụng vốn ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn khác để đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.