Thông tin cụ thể như sau:

STT

Tên Phòng giao dịch

Địa chỉ

Thời gian dự kiến hoạt động

1

Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Hà Nam - Phòng giao dịch Kim Bảng

Tầng 1 số 79 đường Quang Trung, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

17-1-2023

2

Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Long An - Phòng giao dịch Bến Lức.

Số 42 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

17-1-2023

3

Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Lạng Sơn - Phòng giao dịch Hữu Lũng

Số 12 đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

17-1-2023

Ngân hàng TMCP Bắc Á hân hạnh phục vụ quý khách.