leftcenterrightdel
 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Đồ họa: TÔ NGỌC