Cụ thể, về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4 năm 2022 đạt 17,95 tỷ USD, tăng 17,5% (tương ứng tăng 2,68 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 4-2022. Như vậy, tính trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 122,48 tỷ USD, tăng 16,5%, tương ứng tăng 17,3 tỷ USD so với  cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 4-2022 đạt 13,2 tỷ USD, tăng 20,4% tương ứng tăng 2,24 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 4-2022 của nhóm các doanh nghiệp này lên 89,62 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng 11,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

leftcenterrightdel
Xuất nhập khẩu có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế đất nước. Ảnh minh họa: nguồn logistics.gov.vn

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4-2022 đạt 15,62 tỷ USD, giảm 7,5% (tương ứng giảm 1,27 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4-2022. Tính trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 119,95 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 15,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 10,1 tỷ USD, giảm 9,3% (tương ứng giảm 1,04 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 4-2022. Tính trong 4 tháng của năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 78,75 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 10,79 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 4-2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 242,43 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 33,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 168,37 tỷ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng 21,87 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 74,06 tỷ USD, tăng 18,1% (tương ứng tăng 11,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

NGÂN ANH