Trong năm, nguồn vốn đã cho vay được 2.798 lượt hộ; trong đó 1.652 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút hơn 1.600 lao động có việc làm ổn định, nguồn vốn cũng giúp cho 1.115 lượt hộ xây mới và cải tạo 2.230 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

leftcenterrightdel

Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về hồ sơ, thủ tục vay vốn sửa chữa nhà ở.

Một số xã có doanh số cho vay cao như: Tự Lập 10.470 triệu đồng, Đại Thịnh 10.340 triệu đồng, Thạch Đà 9.420 triệu đồng, Tiến Thịnh 9.380 triệu đồng... Dư nợ bình quân cho vay chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm 5 tháng đầu năm đạt: 62.4 triệu đồng/lao động, giúp cho các đối tượng thụ hưởng có thêm vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao mức sống người dân trên địa bàn.

Các chương trình tín dụng chính sách xã hội giải ngân qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện Mê Linh trong thời gian qua.

leftcenterrightdel

Gia đình ông Đỗ Xuân Tuấn, thôn Trung Hà, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh đầu tư máy móc hiện đại sản xuất bánh đa nem. 

Điển hình tại xã Chu Phan, từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhiều hộ dân tại các thôn đã đẩy mạnh đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Ðầu tư xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh; các em học sinh, sinh viên có thêm một phần kinh phí từ nguồn vốn vay để trang trải học phí tiếp tục theo học các trường đào tạo nghề, các trường cao đẳng và đại học.

Chính nhờ nguồn vốn vay ưu đãi đã tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập, từ đó góp phần tăng tích lũy để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

leftcenterrightdel

Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2024 cho cán bộ Hội, đoàn thể nhận ủy thác tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh. 

Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh Nguyễn Xuân Phong cho biết: Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2024, đơn vị đã phối hợp kịp thời với Văn phòng Huyện ủy - UBND huyện, các phòng ban liên quan của huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Ban đại diện ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách và các hoạt động liên quan (nhiệm vụ định kỳ hoặc nhiệm vụ đột xuất đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ trên quy định).

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh cũng đã triển khai tuyên truyền và phối hợp Công an các xã, thị trấn rà soát nhu cầu, cho các đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22/2024/QĐ-TTg ngày 17-8-2024 của Thủ tướng Chính phủ vay vốn. Tăng cường công tác phối hợp giữa Ngân hàng chính sách xã hội huyện với Chính quyền các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các hoạt động tín dụng ưu đãi trên địa bàn, kết quả đạt và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2024, ông Nguyễn Xuân Phong cho biết: "Để nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hành chính sách xã hội huyện Mê Linh đề nghị Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố phân bổ tăng nguồn vốn vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm đối với huyện Mê Linh, đáp ứng nhu cầu thiếu vốn sản xuất kinh doanh của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện".

MINH ÁNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.