Dự hội nghị còn có Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các cơ sở đào tạo, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế tại Việt Nam.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn. Ảnh: TTXVN 

Mở đầu Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu để phát triển của mọi quốc gia và Việt Nam. Trong đó, ngành công nghiệp bán dẫn có vai trò quan trọng trong chuyển đổi số; là nền tảng của 3 chuyển đổi mang tính cách mạng là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi thông minh.

Ngành công nghiệp bán dẫn đang phát triển tại một số quốc gia. Tuy nhiên do bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khiến xảy ra tình trạng khan hiếm chíp bán dẫn và xu hướng chuyển dịch chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng bán dẫn, trong đó Việt Nam được xác định là một trong số ít quốc gia được chú ý. Đây vừa là cơ hội, song cũng là thách thức của Việt Nam. Bên cạnh các yếu tố lợi thế, Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện khác như về hạ tầng cứng và mềm, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn...

Thủ tướng Chính phủ cho biết, trước yêu cầu trên, Chính phủ và các bộ, ngành đã chủ động triển khai các công việc để tận dụng xu hướng, trong đó có việc xây dựng Đề án đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu trên trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, tính đến việc tận dụng nền tảng sẵn có của các cơ sở đào tạo; đội ngũ giảng viên; nhân lực công nghệ thông tin, điện tử... để đào tạo bổ sung về công nghệ bán dẫn; đồng thời, hình thành các khoa, viện, phòng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ bán dẫn; xác định rõ nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp... để cùng nhau tạo đột phá thực hiện, đạt mục tiêu đề ra.

Kết luận hội nghị, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn cần 5 trụ cột, trong đó có trụ cột về nguồn nhân lực. Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đang được triển khai có hiệu quả.

Chỉ rõ một số khó khăn, thách thức về nhận thức, nguồn nhân lực, tài chính, chính sách bảo hộ, khả năng cạnh tranh và an ninh quốc gia..., để đạt mục tiêu đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp phải coi phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá về đào tạo nguồn nhân lực và cần đầu tư cho xứng tầm đột phá này; đa dạng hóa các loại hình đào tạo; đa dạng hóa các nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công tư cho phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù, ưu đãi về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn; đầu tư cho hạ tầng đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn; đào tạo đội ngũ giáo viên, giảng viên và giáo trình phù hợp; có phương thức phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn tiệm cận và đột phá cả trước mắt và lâu dài.

Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và phối hợp chặt chẽ với nhau thực hiện phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho từng bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng tin tưởng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế và bằng những hành động cụ thể, bài bản, khoa học, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.

TTXVN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.