Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hằng năm, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của ngành và Kế hoạch của Tổng Kiểm toán nhà nước - thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó chỉ đạo toàn ngành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản của Kiểm toán nhà nước, cải cách thủ tục hành chính trong thi hành công vụ... 

leftcenterrightdel

Tổng Kiểm toán Nhà nước thường xuyên chỉ đạo việc tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán. Ảnh: HUY THÀNH 

Chỉ tính riêng từ năm 2011 đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 40 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra để làm rõ và xử lý theo quy định; 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý; cung cấp gần 2.000 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác...  

Những kết quả trên đã góp phần đưa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng không ngừng được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương; có bước phát triển mới, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, các tổ chức quốc tế đánh giá cao. 

Trong thời gian tới, nhiều ý kiến cho rằng, Kiểm toán Nhà nước cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán; tiếp tục chủ động cung cấp kịp thời các thông tin, phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Hội đồng nhân dân các cấp. 

Đồng thời, tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan có chức năng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các cơ quan tố tụng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật...

Từ năm 1994 - 2023, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện 3.592 cuộc kiểm toán. Trong đó, từ năm 1994 - 2010 thực hiện 1.169 cuộc, gồm: 715 cuộc kiểm toán ngân sách, 9 cuộc kiểm toán chuyên đề, 192 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, 253 cuộc kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính, ngân hàng; từ năm 2011 - 2023 thực hiện 2.423 cuộc, gồm: 988 cuộc kiểm toán ngân sách, 280 cuộc kiểm toán chuyên đề, 642 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, 439 cuộc kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính, ngân hàng, 74 cuộc kiểm toán hoạt động. 

HỒNG ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.