Trước những thông tin trái chiều về việc trạm thu phí BOT đại lộ Bình Dương gồm: Trạm Lái Thiêu, Suối Giữa (Quốc lộ 13) do Becamex IJC làm chủ đầu tư không thực hiện giảm 2% thuế giá trị giá tăng (VAT)/giá vé theo Nghị quyết 43/2022/NQ-QH15 và Nghị định 12/2022/NĐ-CP nhằm hỗ trợ chia sẻ khó khăn với người dân, người tiêu dùng, góp phần đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19, Becamex IJC đã có văn bản giải trình gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương.

leftcenterrightdel
Các trạm thu phí trên đại lộ Bình Dương bảo đảm thu phí đúng quy định.

Theo đó, thực hiện theo hướng dẫn về xác định mức giá cụ thể sau khi áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% của sở Giao thông vận tải Bình Dương, với những nội dung ghi rõ: (1) Mức giá cụ thể chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng = Mức giá cụ thể hiện hành bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng /(chia) cho 1,1; (2) Số thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 8% = Mức giá cụ thể chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng x (nhân) với 8%; (3) Mức giá cụ thể bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (3=1+2) = Mức giá cụ thể chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng +(cộng) với thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 8%; (4) Giá vé bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng được làm tròn số đến đơn vị hàng ngàn đồng.

leftcenterrightdel
 

Như nội dung tại mục (4) mà Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương ghi rõ, nên giá vé thu phí tại hai trạm thu phí trên Quốc lộ 13 sau khi làm tròn vẫn giữ nguyên như mệnh giá đang áp dụng là 15.000 đồng, 18.000 đồng và 20.000 đồng tương ứng từng loại phương tiện. Cùng với đó, số tiền chênh lệch mệnh giá vé sau khi làm tròn được Becamex IJC hạch toán theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, Becamex IJC đã có văn bản số 29/ Becamex IJC-QLTC ngày 9-2-2022 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc giá vé được làm tròn số đến đơn vị hàng ngàn đồng và xin hướng dẫn hạch toán số tiền chênh lệch mệnh giá vé sau khi làm tròn số để hạch toán theo đúng quy định hiện hành. Ngay sau đó, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có văn bản số 2206/CTBDU-TTHT ngày 17-2-2022 hướng dẫn Becamex IJC đưa khoản chênh lệch làm tròn vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

leftcenterrightdel
Trạm thu phí trên Quốc lộ 13 do Becamex IJC làm chủ đầu tư.

Vì vậy thông tin Becamex IJC không giảm 2% giá vé trạm thu phí trên đại lộ Bình Dương là chưa chính xác. Becamex IJC luôn thực hiện đúng yêu cầu mà Sở Giao thông Vận tải Bình Dương triển khai, trong đó có việc điều chỉnh mức giá phí dịch vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp Nghị định số 15/2022 của Chính phủ. Đồng thời, tăng cường phối hợp trong quá trình tổ chức giao thông tại các trạm thu phí bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn thông suốt.

Bài, ảnh: HẠ LONG