Cụ thể, theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), việc xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam cần được thực hiện theo các nguyên tắc chung. Các nguyên tắc này dựa trên các tiêu chí như: Lấy người dân làm trung tâm; bảo đảm năng lực cơ sở hạ tầng thông tin tạo ra hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh; đẩy mạnh dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, khuyến khích dữ liệu mở do chính quyền địa phương sở hữu và chia sẻ cho các bên liên quan.

Các tiêu chí tiếp theo được đề ra là bảo đảm tính trung lập về công nghệ, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông phù hợp với đô thị thông minh như Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (iCloud), dữ liệu lớn (Big Data, trí tuệ nhân tạo (AI)…; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu; bảo vệ thông tin riêng tư của người dân.

leftcenterrightdel

VNPT hỗ trợ xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh của Phú Quốc/ Ảnh minh họa.

Căn cứ vào nhu cầu, điều kiện thực tế, các địa phương chủ động xây dựng, triển khai Đề án tổng thể xây dựng đô thị thông minh, có tầm nhìn bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ, gắn liền với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Việc xây dựng đô thị thông minh phải đảm bảo tính kế thừa, phát triển bền vững các giá trị văn hóa – kinh tế, xã hội, các giá trị vật chất - phi vật chất của các địa phương.

Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh là một tập các thành phần ICT ở mức logic và các chức năng của đô thị thông minh để gắn kết các lĩnh vực, các ứng dụng, các dịch vụ đô thị thông minh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong phát triển đô thị thông minh. Bộ TT&TT cũng đưa ra quy định về các thành phần của Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh, bao gồm: Lớp đối tượng sử dụng; lớp ứng dụng thông minh, lớp hỗ trợ dịch vụ và dữ liệu, lớp điện toán và lưu trữ, lớp mạng kết nối, lớp thu thập dữ liệu, hệ thống bảo mật, hệ thống xây dựng, hệ thống bảo trì và hoạt động, hệ thống định danh, hệ thống định vị cùng Trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm.

Việc xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam phải đảm bảo các nguyên tắc chung khác như: ưu tiên các nhiệm vụ có tính chất tổng quát và phục vụ liên ngành; sử dụng lại trước khi mua hoặc xây dựng; bảo đảm dữ liệu được quản lý, chia sẻ; dữ liệu truy cập; thí điểm các dịch vụ và ứng dụng mới; sử dụng tiêu chuẩn mở và mã nguồn mở.

Các địa phương có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0) mới được Bộ TT&TT ban hành tại đây.

Tin, ảnh: VĂN PHONG