Hôm nay, chúng ta cùng có mặt tại đây tham dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 10; phát động Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ” và Chương trình Giao lưu-nghệ thuật với chủ đề “Trọn đời theo gương Bác”, do Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 71 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tôi vui mừng được biết, nhiều năm qua, Báo QĐND đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có cách làm sáng tạo trong đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo Bác thông qua Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Qua 10 lần tổng kết, trao giải, đã có hàng nghìn tác phẩm báo chí của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trên mọi miền đất nước được đăng tải, qua đó đã phát hiện, tôn vinh hàng nghìn tấm gương bình dị mà cao quý, gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân tiêu biểu thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, địa vị xã hội… đã nỗ lực cống hiến không ngừng cho đất nước và cộng đồng, làm được nhiều việc tốt, việc nghĩa, có sức lan tỏa và ảnh hưởng sâu sắc trong xã hội. Ban tổ chức đã lựa chọn các tác phẩm xuất sắc, xuất bản được 15 tập sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” thuộc tủ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.      

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 10 (năm 2018-2019) đã phát hiện, tôn vinh hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, bình dị mà cao quý; từ các đồng chí cán bộ hưu trí, người cao tuổi, các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới … đến các bạn trẻ giàu nhiệt huyết, sáng tạo. Nhiều nhân vật điển hình trong các tác phẩm là công nhân, nông dân gặp khó khăn trong cuộc sống… Từ những cán bộ, đảng viên, kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài… đến những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biên cương, hải đảo. Họ đã vượt qua khó khăn, gian khổ, vượt lên hoàn cảnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng vì dân, hy sinh quyền lợi riêng tư cho đất nước, cho xã hội và cộng đồng, với tinh thần, nghĩa cử cao đẹp “mình vì mọi người”, thực sự là những minh chứng sinh động, thuyết phục về học tập và làm theo gương Bác.

Tôi cũng vui mừng được biết, trong số các tác phẩm tham dự cuộc thi và đoạt giải, khá nhiều tác phẩm viết về các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong công tác dân vận, trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Tôi ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cách làm sáng tạo của Báo QĐND và các cơ quan, đơn vị phối hợp, đã tạo nên thành công của Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, góp phần nhân rộng các điển hình tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tôi chúc mừng các tác giả có tác phẩm đoạt giải; các điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” được tôn vinh trong những năm qua và tại Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết lần thứ 10 hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh-lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự vĩ đại của Người thể hiện ở tầm cao tư tưởng, ở tấm gương đạo đức, ở việc làm và phong cách bình dị, gần gũi nhân dân, nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ, bởi đối với Người, lời nói luôn đi đôi với việc làm, tất cả vì lợi ích của tập thể, của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân bản Di chúc thiêng liêng, thể hiện tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm lớn lao của Người đối với Tổ quốc và nhân dân. Cách đây 70 năm, ngày 15-10-1949, trong tác phẩm “Dân vận” gửi cán bộ, đảng viên cả nước, Người khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, cùng những chỉ dẫn quý báu của Người luôn sống mãi, soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ đi xa, ôn lại Di chúc và những lời căn dặn của Người, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng tự soi rọi lại mình, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, xa rời quần chúng… 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.     

Tôi được biết, sau khi kết thúc thành công Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, Báo QĐND tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị phát động Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ”, nhằm tiếp tục phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ kết quả và kinh nghiệm của Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, tôi mong muốn các cơ quan thông tin đại chúng và Báo QĐND tiếp tục có những cách làm mới, sáng tạo, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn việc học tập và làm theo Bác, theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó và phục vụ nhân dân, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện trọn vẹn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

………………………

(*) Đầu đề của Báo Quân đội nhân dân.