Mục tiêu tổng quát của đề án là “Tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới”.

Các mục tiêu cụ thể phát triển hai trường được xác định toàn diện trên các lĩnh vực và phân kỳ thành hai giai đoạn: 2022-2025 và 2026-2030. Theo đó: Về đào tạo, đến năm 2025, tổng quy mô của hai trường đạt khoảng 36.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, tăng quy mô đào tạo văn bằng hai, thạc sĩ, tiến sĩ 10%/năm; hai trường có một số chuyên ngành trọng điểm mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu của Việt Nam và quốc tế; tỷ lệ sinh viên/giảng viên không quá 25 sinh viên/1 giảng viên.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao Quyết định công nhận Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến năm 2030, quy mô đào tạo của hai trường đạt khoản g 49.000 sinh viên, chú trọng tăng quy mô đào tạo các chương trình chất lượng cao, trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; tỷ lệ sinh viên/giảng viên không quá 20 sinh viên/1 giảng viên; quy mô tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trung bình không thấp hơn 20% quy mô tuyển sinh trong năm; tiếp tục khẳng định thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực pháp luật; phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo mới ở trình độ đại học, thạc sĩ; tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao; phát triển đa dạng chương trình và mở rộng các hình thức đào tạo gồm đào tạo cơ bản, đào tạo nâng cao, đào tạo theo đơn đặt hàng của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp. 

Về nghiên cứu khoa học: Đến năm 2025, phấn đấu có 100% giáo sư, phó giáo sư và 85% tiến sĩ của hai trường chủ trì hoặc tham gia thực hiện đề tài, đề án khoa học và công nghệ các cấp; công bố ít nhất 100 bài báo trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới; bình quân mỗi năm trong giai đoạn thực hiện 10-20 đề tài cấp quốc gia hoặc cấp bộ, cấp tỉnh, ít nhất 1 đến 2 nghiên cứu hợp tác với các đối tác quốc tế, tổ chức 9 hội thảo quốc gia, quốc tế, xuất bản khoảng 20 sách chuyên khảo. Đến năm 2030, bình quân mỗi năm công bố ít nhất 200 bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới…

Về phổ biến, tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và phục vụ cộng đồng: Đến năm 2025, tăng số lượng vụ việc tư vấn 15%/năm, trong đó, có 20-30% là miễn phí; số vụ, việc tư vấn cho khách hàng ở các lĩnh vực pháp luật đạt ít nhất là 500 vụ, việc/năm; số lượt giảng viên, sinh viên tham gia hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đạt 500 lượt/năm; tổ chức mỗi năm ít nhất 30-40 chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới các hình thức khác nhau.

leftcenterrightdel

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Đoàn Trung Kiên ký kết thỏa thuận hợp tác.

Về nhân lực và tổ chức bộ máy: Đến năm 2025, Trường Đại học Luật Hà Nội có đội ngũ giảng viên cơ hữu khoảng 450 người, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 350 người, trong đó, tối thiểu 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 20-30% có chức danh giáo sư, phó giáo sư, ít nhất 30% giảng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ. Về hợp tác trong nước và quốc tế: Hai trường có 80 thỏa thuận với các cơ sở đào tạo nước ngoài; 40 thỏa thuận hợp tác trong nước.

leftcenterrightdel

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên kiểm tra tiến độ dự án cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

Đến năm 2030, hai trường đạt 150 thỏa thuận với các cơ sở đào tạo nước ngoài. Mỗi trường hằng năm chủ trì tổ chức ít nhất 2 cuộc thi phiên tòa tranh tụng quốc tế, tham gia ít nhất 5 cuộc thi tranh tụng giả định bằng tiếng Anh (ở cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế). Ngoài ra, đề án tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất khang trang, hiện đại tại các cơ sở đào tạo của hai trường.

MINH ĐỨC