Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, công tác tổng kết 10 năm thực hiện cần bám sát nội dung đề ra trong Nghị quyết số 29/NQ-TW, Kết luận số 51/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW, từ công tác thể chế hóa đến tổ chức triển khai thực hiện.

Phó thủ tướng lưu ý, công tác tổng kết, đánh giá không chỉ liệt kê đầy đủ những nội dung, nhiệm vụ đã triển khai, cần tập trung làm rõ nguyên nhân, bất cập, tình trạng thiếu phối hợp, kết nối, liên thông, đồng bộ giữa các bộ, ngành, nhiệm vụ đặt ra trong nghị quyết dẫn đến tình trạng “văn bản có đầy đủ nhưng làm không được”, “chủ trương đúng, nhưng hiểu và vận dụng chưa thông”.

leftcenterrightdel

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. 

Cùng với đó, hệ thống quan điểm, tư duy, phương pháp thực hiện đổi mới giáo dục, đào tạo cần được đánh giá, nhìn nhận lại trong bối cảnh nền giáo dục quốc tế đang thay đổi rất mạnh mẽ, nhằm xác định những định hướng lớn tiếp tục kiên định triển khai; đồng thời bổ sung các vấn đề, đòi hỏi mới về thực tiễn, lý luận, tạo đột phá hơn nữa đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới. “Đổi mới giáo dục, đào tạo cần cách tiếp cận liên ngành, gắn với yêu cầu của xã hội, nền kinh tế, cũng như nhu cầu hội nhập quốc tế hiện nay”, Phó thủ tướng chỉ rõ.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của Nghị quyết số 29/NQ-TW để cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, coi “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, phát triển nguồn nhân lực trong xu thế chuyển đổi mô hình phát triển trên thế giới từ dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên sang kinh tế tri thức, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Nghị quyết số 29/NQ-TW đã đề cập một cách toàn diện, sâu sắc, thể hiện quan điểm chỉ đạo, thể hiện quyết tâm chiến lược, quyết tâm chính trị rất lớn của Trung ương Đảng đối với phát triển giáo dục - đào tạo.

Thực hiện phân công của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm, thành lập Ban Chỉ đạo với sự tham gia của các cơ quan, bộ, ngành liên quan; làm việc với các địa phương, tổ chức hội nghị chuyên đề, cuộc làm việc. Đến nay, về cơ bản tiến độ công việc đã được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai liên quan đến việc chưa đồng bộ, thiếu thống nhất hoặc chậm ban hành các chính sách pháp luật về giáo dục - đào tạo; một số quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; các chính sách ưu đãi đặc thù về thuế, vốn và đầu tư; quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; việc thực hiện tự chủ trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; chất lượng giáo dục đại học...

Tại cuộc họp, đại diện một số địa phương, chuyên gia thống nhất, công tác đổi mới giáo dục, đào tạo đang đi đúng hướng nhưng nguồn lực dành cho lĩnh vực này cần được quan tâm sâu sát hơn để bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện.

Tin, ảnh: TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.