leftcenterrightdel
Các học sinh tại buổi tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh quân sự tại TP Phan Thiết (Bình Thuận). 

Các em học sinh đã được phổ biến những chế độ, chính sách khi học tập trong Quân đội; tiêu chuẩn, vùng tuyển sinh, các thủ tục đăng ký, sơ tuyển... Cán bộ các đơn vị còn tư vấn, giải đáp nhiều ý kiến của học sinh; định hướng, động viên học sinh có trình độ, nguyện vọng đăng ký dự thi vào các trường trong Quân đội.

MAI THANH VĂN