leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng học bổng cho các sinh viên vượt khó, học tập tốt.

Qua nghe Ban giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh báo cáo và tham quan thực tiễn, phát biểu với cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tri ân sâu sắc với các nhà giáo, cán bộ, giảng viên nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/20-11-2021), đồng thời đánh giá cao kết quả giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thời gian qua. Nhà trường đã có nhiều sáng kiến, nghiên cứu giá trị mang tầm vóc quốc tế.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh với cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 

Tác động của đại dịch Covid-19, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục đào tạo vừa huy động nhiều nguồn lực và hàng nghìn cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia hỗ trợ các địa phương chống dịch Covid-19, đặc biệt là có nhiều nghiên cứu, sáng tạo trong phòng, chống dịch. Các nhà trường chăm lo tốt đời sống cán bộ, giảng viên, sinh viên khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng rằng với truyền thống, đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm, có trình độ kiến thức, cơ sở vật chất ngày càng trang bị tốt, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ luôn khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình là đại học trọng điểm quốc gia về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học công nghệ trong hệ thống các trường đại học của đất nước, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế hiệu quả, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nhằm thực hiện tốt sứ mệnh của mình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo đột phá về đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; giáo dục, đào tạo sinh viên có phẩm chất, năng lực, trình độ, kiến thức, sức khỏe, có ý thức kỷ luật, kỷ cương; xây dựng tốt mô hình về tự chủ đại học, tạo thể chế, chính sách thu hút tài năng nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên.

Mỗi sinh viên cần tận dụng tốt thời cơ, điều kiện học tập để tiếp thu kiến thức, tu dưỡng rèn luyện trưởng thành, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế thời kỳ mới, thực sự là những người có đủ bản lĩnh, trí tuệ làm chủ tương lai của đất nước.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng hoa, ảnh Bác Hồ cho Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 10 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng) cho các sinh viên vượt khó, học tập tốt.

Cũng dịp này, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức trao quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu dịch bệnh và trao khen thưởng của các cấp cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN