leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, TP Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

TP Hồ Chí Minh đã chủ động, kịp thời trong xây dựng các chính sách hỗ trợ, kết nối hệ sinh thái, tăng cường hoạt động truyền thông, hoạt động đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế... giúp chỉ số “năng suất yếu tố tổng hợp” (TFP) luôn ở mức cao, đạt trung bình 35,62%. Trong đó, đóng góp của khoa học, công nghệ vào tăng trưởng TFP là 74%.

 
leftcenterrightdel
 Trao khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh trong thời gian tới, thành phố cần tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ và nâng cao hàm lượng về sở hữu trí tuệ của các công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ phục vụ phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng.

 

Tin, ảnh: HỒNG GIANG