Theo đó, Bộ trưởng giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì hoàn thiện Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025, tiếp tục xin ý kiến bằng văn bản 63 Sở Giáo dục và Đào tạo để có thêm căn cứ hoàn thiện Dự thảo để trình Thường trực Chính phủ xem xét, cho phép công bố phương án tổ chức kỳ thi từ năm 2025, hoàn thành trong tháng 9-2023.

leftcenterrightdel

Sớm công bố phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025. Ảnh: chinhphu.vn 

Mục đích, ý nghĩa của kỳ thi được giữ nguyên như đã nêu trong Dự thảo phương án đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của bộ để lấy ý kiến xã hội. Bộ sẽ thực hiện tốt sự phân cấp, trách nhiệm trong tổ chức thi; nghiên cứu để tổ chức kỳ thi hằng năm vào thời điểm sớm hơn hiện nay.

Kỳ thi tổ chức theo môn, gồm các môn học bắt buộc và môn học lựa chọn trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 bao gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học.

Bộ trưởng lưu ý nghiên cứu, giải trình rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, những điểm mới và những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong triển khai để xem xét, lựa chọn số môn thi của phương án thi.

Về hình thức thi, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi bám sát yêu cầu cần đạt về năng lực và kiến thức chủ yếu của lớp 12 trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; có lộ trình phù hợp để tăng nội dung đánh giá năng lực mỗi năm phù hợp với thời gian học tập theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Phương thức xét tốt nghiệp sẽ kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp.

Một trong những nhiệm vụ được bộ trưởng yêu cầu triển khai ngay là nghiên cứu, xây dựng định dạng câu hỏi thi phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trước mắt, tập trung chuẩn bị sớm lực lượng giáo viên ra đề thi, ưu tiên chọn giáo viên nhiều kinh nghiệm với chương trình giáo dục phổ thông 2018; tổ chức tập huấn lực lượng giáo viên xây dựng câu hỏi thi, ra đề thi phù hợp với yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 bao gồm cả chuyên sâu và đại trà. Bên cạnh đó, tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ, tập huấn cho nhiều đối tượng tham gia xây dựng câu hỏi thi.

LINH AN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.