Trong thời gian qua, Tập đoàn VNPT vinh dự đồng hành cùng UBND TP Hồ Chí Minh trong việc xây dựng khung công nghệ và hoàn thiện đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đề án này đóng vai trò tiên phong, đặt nền móng cho thành phố tiếp tục đón nhận những xu hướng lớn như cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số quốc gia những năm gần đây. Đặc biệt các sản phẩm trụ cột của đề án vẫn đang được thành phố quyết liệt triển khai, hoàn thiện. 

Tiếp tục phát huy kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, UBND TP Hồ Chí Minh lựa chọn Tập đoàn VNPT làm đối tác triển khai các chương trình chuyển đổi số của thành phố thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, VNPT và UBND TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp triển khai hợp tác, tăng cường chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT cho thành phố.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

VNPT sẽ phối hợp cùng TP Hồ Chí Minh chuyển đổi số và phát triển toàn diện hơn nữa để tiến tới xây dựng xã hội số và công dân số dựa trên việc tổ chức triển khai những chỉ đạo trong Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, hướng đến đưa kế thừa kết quả của nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối vào các nền tảng số khác trong các lĩnh vực trọng điểm như: Y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp; lao động, việc làm và an sinh xã hội;… nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giúp người dân hạnh phúc hơn, tham gia các hoạt động xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn; phạm vi chuyển đổi số cả theo chiều sâu tới cấp phường xã để mỗi người dân đều được thụ hưởng các lợi ích của chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá cao sự đóng góp của VNPT đối với sự phát triển của thành phố và nhận định việc hợp tác với VNPT cũng như các đối tác lớn sẽ giúp quá trình chuyển đổi số của thành phố được đẩy nhanh hơn, đi đúng hướng để sớm đạt được mục tiêu xây dựng đô thị thông minh. Cùng với đó, TP Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội phát triển hơn, đúng hướng, mạnh mẽ và tạo ra giá trị lớn hơn.

Theo Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái, với những kinh nghiệm đã triển khai thành công các dự án lớn của Chính phủ, Bộ,  ngành, địa phương, VNPT tự tin có đầy đủ những điều kiện tốt nhất để hợp tác hiệu quả với TP Hồ Chí Minh về chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chiến lược dữ liệu và chiến lược an toàn, an ninh mạng giai đoạn 2022-2025 và trong thời gian tiếp theo.

VNPT cũng cam kết các giải pháp được thiết kế, cung cấp tại TP Hồ Chí Minh sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ, điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của thành phố. Thông qua thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết, Tập đoàn VNPT sẽ tiếp tục huy động đội ngũ cán bộ, chuyên gia tốt nhất, bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã được thống nhất để đảm bảo việc hợp tác giữa hai bên hiệu quả, thiết thực.

VĂN PHONG