Trường Đại học Luật có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Đại học Quốc gia Hà Nội, quản lý Nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

leftcenterrightdel

Trường Đại học Luật được thành lập trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trước khi trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật đã có lịch sử 46 năm hình thành và phát triển.

Khoa Luật luôn được biết đến là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu luật uy tín hàng đầu của đất nước, địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao và là nơi hội tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học tâm huyết.

Khoa Luật đang triển khai 4 chương trình đào tạo đại học; 9 chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu, 5 chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, trong đó có những chương trình đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay; 6 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ.

Tính đến đầu năm 2022, tổng số sinh viên chính quy là 3.228 (trong đó hệ đại học 2.099, bằng kép là 350), đào tạo thạc sĩ là 726 học viên, tiến sĩ là 53 nghiên cứu sinh.

Về nguồn nhân lực, hiện Khoa Luật có 127 cán bộ cơ hữu. Đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu là 78 người, trong đó có 70 tiến sĩ (89,7% cán bộ giảng dạy); 6 giáo sư và 18 phó giáo sư (30,8% cán bộ giảng dạy). Trong số các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ cao nhất.

Tin, ảnh: MINH NHÃ