Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI) trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; trên cơ sở chuyển giao, tiếp nhận và tổ chức lại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Nội vụ, được thành lập tại Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày 18-5-2009 của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản để giao dịch theo quy định.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/sggp.org.vn 

Trung tâm này có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo thiết kế trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo; chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; huy động các nguồn lực, liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thiết kế vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Trong đó, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu tương ứng với nhiệm vụ quản lý, theo dõi, giải quyết những nội dung liên quan đến công tác quản lý chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng (bao gồm chính sách thu hút; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên tham gia Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công) để tiếp tục thực hiện tại Sở Nội vụ; hướng dẫn Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện thủ tục bàn giao các tài liệu, hồ sơ lưu trữ liên quan đến hoạt động có thu, công tác hành chính, tài chính, tài sản và các tài liệu liên quan hoạt động của Trung tâm cho cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định...

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tiếp nhận, tổ chức lại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI; tiếp nhận, tuyển dụng, phân công, bố trí đối với nhân sự tiếp nhận từ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế Vi mạch và AI...

Theo TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.