leftcenterrightdel
Các thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Theo báo cáo của Hội đồng ra đề thi, trong đề thi môn Vật lý chuyên, tại câu IV, do sơ suất trong khâu soạn thảo đã ghi nhầm điểm 3,0 thành 2,5 điểm. Như vậy, thang điểm từng câu của đề thi môn Vật lý cụ thể là: Câu I là 1,5 điểm; câu II là 2,0 điểm; câu III là 2,5 điểm; câu IV là 3,0 điểm và câu V là 1,0 điểm. Tổng điểm toàn bài là 10,0 điểm.

Hội đồng ra đề thi cũng khẳng định, tại hướng dẫn chấm của câu IV vẫn bảo đảm là 3,0 điểm. Tổng điểm của các câu trong đề thi là 10,0 điểm. Theo kế hoạch dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố đáp án và biểu điểm cụ thể của các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 vào ngày 14-6.

Tin, ảnh: LINH HƯƠNG