Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết công tác tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc; đánh giá việc trao giải thưởng và quy mô ứng dụng của các công trình, giải pháp đoạt giải vào sản xuất và đời sống.

leftcenterrightdel

Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) với sứ mệnh là cơ quan thường trực đã hỗ trợ và tôn vinh các nhà sáng tạo, các nhà khoa học thông qua việc tổ chức thành công 27 lần Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (có 2.914 công trình tham dự giải và 983 công trình đoạt giải thưởng), 16 lần Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (có 6.819 giải pháp dự thi và 988 giải pháp được trao giải). Các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học được triển khai trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội và an ninh-quốc phòng đã đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ đất nước và phát triển đất nước.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội thảo.

Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới tư duy cũng như hành động một cách quyết liệt nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy mạnh mẽ nguồn vốn trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao việc tổ chức giải thưởng và hội thi đã đáp ứng được nhu cầu của sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời giải thưởng đó không chỉ dành cho các nhà khoa học mà còn dành cho mọi người dân, mở rộng sân chơi cho các nhà doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại hội thảo.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chế độ, chính sách nhằm phát triển khoa học và công nghệ, đẩy mạnh việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ; góp phần hình thành và phát triển thị trường công nghệ, cụ thể như: Luật Khoa học và Công nghệ 2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27-1-2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung một số điều ban hành ngày 16-6-2022; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ công lập… Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các bộ ngành hữu quan đảm bảo thực thi các luật và các nghị định của Chính phủ một cách hiệu quả nhất.

Tin, ảnh: LA DUY