Ngày 21-4 hằng năm được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người. Năm 2022 là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới. Sự kiện hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023 tiếp tục được tổ chức với mong muốn kêu gọi sự chung tay, góp sức của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

leftcenterrightdel

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực, nền tảng trong phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia. Ở Việt Nam, quan điểm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để trở thành động lực, nền tảng phát triển kinh tế-xã hội đất nước đã được thể hiện trong nhiều văn kiện của Đảng và pháp luật, chính sách nhà nước. Với vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế-xã hội, việc tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhằm tôn vinh, ghi nhận thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là rất cần thiết.

Theo bảng xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2022 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố, Việt Nam hiện tại được đánh giá có năng lực đổi mới sáng tạo xếp vào hạng cao nhất trong số những quốc gia đang phát triển, xếp vị trí 48/132 quốc gia, nền kinh tế giữ vị trí thứ 4 khu vực Đông Nam Á, sau Singapore (thứ 7), Malaysia (thứ 36) và Thái Lan (thứ 43). Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam được đánh giá ở vị trí 54 trên thế giới, thứ 12 khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2022 (theo đánh giá của Startup Blink). Những xếp hạng trên thể hiện tiềm năng, sức bật của nước Việt Nam trong bối cảnh quốc gia còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức khi các yếu tố kinh tế vĩ mô, địa chính trị đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho rằng, đổi mới sáng tạo không phải là việc của chỉ riêng cá nhân, tổ chức nào, mà phải là tư duy, triết lý được thấm nhuần, thực thi trong từng hành động, từng nhiệm vụ. Khai thác, vận dụng và ứng dụng sức mạnh của trí tuệ, của mô hình kinh doanh, của khoa học và công nghệ để tạo ra giá trị gia tăng, giải quyết các thách thức, vấn đề của bản thân, của cộng đồng và của xã hội, cần trở thành kim chỉ nam cho hành động của cả quốc gia, dân tộc. Đó cũng chính là phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân, thực hành tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

leftcenterrightdel

Các đại biểu thảo luận về vấn đề hoạt động đổi mới sáng tạo tại buổi lễ. 

"Việc chung tay cùng xây dựng và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo theo hướng đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh thương mại hóa, khai thác và phát triển quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ, hình thành và phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển hệ thống các trung tâm, mạng lưới đổi mới sáng tạo liên kết toàn cầu là những nhiệm vụ khó khăn, thách thức nhưng phải được thực hiện. Để làm được điều đó, chúng tôi cũng kêu gọi các cơ quan, bộ, ngành, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài cùng chung tay, góp sức, vì một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, hùng cường", Thứ trưởng Trần Văn Tùng nói.

Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nỗ lực xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tìm kiếm, kết nối, tận dụng sự giúp đỡ, hợp tác của các quốc gia, tổ chức quốc tế… Các kênh hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động này ngày càng đa dạng, phong phú như: Thúc đẩy phát triển lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ; khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới công nghệ, thu hút chuyên gia giỏi nước ngoài, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thông qua tài trợ của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia…

Tại buổi lễ, các chuyên gia đã trình bày các tham luận về hoạt động đổi mới sáng tạo trong trường đại học và chuyển giao tri thức vào đời sống, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt Nam, bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp quốc gia và cấp địa phương… Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra phiên thảo luận bàn về cơ chế, chính sách về thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Tin, ảnh: LA DUY