Theo đó, Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng; đồng thời xác định các yêu cầu, nội dung cốt lõi để triển khai dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại từng địa phương.

leftcenterrightdel

Các trường học linh hoạt xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai giảng dạy môn học. Ảnh: Baochinhphu.vn 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra các điều kiện giảng dạy và bảo đảm chất lượng dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, nếu không đủ điều kiện sẽ không cho phép tổ chức giảng dạy.

Riêng với cấp Trung học phổ thông, giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa, trong đó nội dung lý thuyết thực hiện theo phân phối chương trình, nội dung thực hành dạy theo hình thức tập trung. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các nhà trường tổ chức giảng dạy dứt điểm môn học này theo hình thức tập trung vào đầu năm học.

Thời lượng chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho cả cấp học Trung học phổ thông là 105 tiết (mỗi khối lớp 35 tiết). Môn giáo dục quốc phòng và an ninh được kiểm tra, ghi điểm, tính điểm trung bình như các môn học khác để đánh giá kết quả học tập của từng học sinh và thực hiện theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh hiện hành.

LÊ ANH