Diễn đàn thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ các cơ quan Chính phủ, bộ, ngành, viện, trường, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế.

Giáo sư Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết, Diễn đàn Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những hoạt động theo chủ trương của Chính phủ, do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì, nhằm kết nối các bên liên quan trong nước và quốc tế, góp phần đề xuất các định hướng, chính sách, giải pháp cho Chính phủ, các cơ quan, ban, ngành; đồng thời thúc đẩy hợp tác xây dựng và triển khai các chương trình, dự án thiết thực, góp phần phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.

leftcenterrightdel

Quang cảnh diễn đàn Phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Xoay quanh chủ đề diễn đàn, các tham luận từ diễn giả trong và ngoài nước đều thống nhất rằng, khoa học là con đường ngắn nhất để đạt mục tiêu thịnh vượng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp và cộng đồng phát triển, nguồn lực quan trọng trong phát triển của vùng và cả nước, đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực tiễn kinh nghiệm quốc tế đã chứng minh, trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, khởi nghiệp và tạo dựng doanh nghiệp là động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần giải quyết những khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu cũng như hướng tới sự phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

leftcenterrightdel
Các diễn giả thảo luận tại diễn đàn. 
leftcenterrightdel
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ và Công ty Cổ phần Rynan Technologies Việt Nam. 

Để thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giúp Đồng bằng sông Cửu Long phát triển thịnh vượng, theo các chuyên gia cần chú trọng phát triển nền tảng nguồn lực con người. Đẩy mạnh hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo, văn hóa khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân. Phát triển thế hệ trẻ có khả năng thích ứng, tương tác, chủ động trong bối cảnh toàn cầu. Phát triển huy động các nguồn lực hỗ trợ, tài trợ đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cả từ khu vực công và khu vực tư nhân. Những sáng kiến mới cần được quan tâm, hỗ trợ từ cơ quan quản lý, tham gia đặt hàng, thu hút, thử nghiệm,... Song song đó cần thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp, Viện, Trường theo hướng đặt hàng, chuyển giao công nghệ; cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, tạo giá trị gia tăng cao, nâng cao chất lượng và số lượng nguồn cung hàng hóa khoa học và công nghệ trên thị trường…

Tin, ảnh: THÚY AN