Becamex IDC hợp tác về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Becamex IDC hợp tác về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tiên phong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Tiên phong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh năm 2022

Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh năm 2022

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Techfest Mekong) 2022

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Techfest Mekong) 2022

Giới thiệu Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022

Giới thiệu Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022

Thu hút, dẫn dắt đoàn viên, thanh niên Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo

Thu hút, dẫn dắt đoàn viên, thanh niên Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo