Hội thi là hoạt động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2023) và 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911/5-6-2023); chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

leftcenterrightdel

Các đồng chí đại biểu ấn nút phát động Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023. Ảnh: Trần Yến 

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 được tổ chức từ ngày 18-5 đến ngày 20-8-2023 và được chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và Bảng đội tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa.

Cụ thể: Bảng A (bảng cá nhân) gồm 4 vòng thi:  Vòng thi trực tuyến từ ngày 18-5 đến ngày 30-6-2023 (6 tuần) theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Sinh viên Việt Nam và website Ánh sáng soi đường (https://anhsangsoiduong.com.vn). Vòng thi cấp tỉnh: Từ ngày 3-7 đến ngày 16-7-2023 (2 tuần) theo hình thức thi do các tỉnh/thành đoàn/đoàn trực thuộc chủ động xây dựng theo định hướng của Ban Tổ chức. Vòng thi cấp cụm, gồm 2 phần thi: Từ ngày 17-7 đến ngày 30-7-2023 theo hình thức thực hiện video clip trình bày quan điểm của cá nhân về chủ đề do Ban Tổ chức Hội thi đưa ra. Từ ngày 31-7 đến ngày 6-8-2023 theo hình thức vấn đáp. Vòng thi chung kết cá nhân toàn quốc: Ngày 19-8-2023 theo hình thức thi sân khấu hóa.

Bảng B gồm 4 vòng thi: Vòng thi trực tuyến: Từ ngày 19-5 đến ngày 29-5-2023 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Sinh viên Việt Nam và website Ánh sáng soi đường (https://anhsangsoiduong.com.vn/). Vòng thi cấp tỉnh: Từ ngày 1-6 đến ngày 15-6-2023 theo hình thức xây dựng và bảo vệ Đề án triển khai thực hiện chủ đề do Ban Tổ chức Hội thi đưa ra. Vòng thi cấp cụm gồm 3 phần thi: Từ ngày 15-6 đến ngày 30-6-2023 theo hình thức thiết kế video clip trình bày Dự án. Ngày 1 và 2-7-2023 theo hình thức vấn đáp. Từ ngày 5-7 đến 16-8 theo hình thức thi triển khai Đề án. Vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc: Ngày 20-8-2023 theo hình thức thi sân khấu hóa.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng các đại biểu theo dõi phần thi của các bạn sinh viên. Ảnh: Trần Yến

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 được xây dựng với nhiều điểm đổi mới ấn tượng, tiêu biểu như việc mở rộng sân chơi dành cho đối tượng là sinh viên cả khối ngành chuyên hoặc không chuyên thuộc các câu lạc bộ lý luận trẻ trong các trường đại học, học viện, cao đẳng; tạo không gian cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động sáng tạo, tổ chức vòng thi cấp tỉnh của đơn vị; nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu trong nội dung của Hội thi thông qua hình thức xây dựng và bảo vệ dự án với các chủ đề mang tính thời sự của đất nước. Đặc biệt, đến với Hội thi năm 2023, ngoài cơ hội được tham gia cọ xát, trao đổi, chia sẻ các kiến thức về các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các bạn sinh viên còn được cung cấp, bổ trợ thêm các kiến thức về các môn học lý luận chính trị thông qua các bài giảng trực tuyến được xây dựng một cách sinh động, sáng tạo và hấp dẫn trên website của Hội thi.

Các điểm mới cụ thể như sau: Tại Bảng A (bảng cá nhân) ở Vòng thi cấp tỉnh: Tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động lựa chọn hình thức thi phù hợp với đơn vị (báo cáo lại Trung ương Đoàn về hình thức, thời gian thi). Vòng thi cấp cụm: Thi xây dựng video clip hùng biện và thi vấn đáp trình bày quan điểm của cá nhân về các chủ đề do Ban Tổ chức đặt ra. Vòng thi chung kết cá nhân toàn quốc: Thi sân khấu hóa với các hình thức: Thi trắc nghiệm kiến thức; sắp xếp câu nói của các nhân vật nổi tiếng, câu trích dẫn trong các tác phẩm văn học, tác phẩm nghiên cứu có tính thời đại hoặc 1 câu trích dẫn trong các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Đoàn Thanh niên hoặc Hội Sinh viên; thi hùng biện.

leftcenterrightdel
Các bạn sinh viên tham gia vòng thực hành trắc nghiệm trực tuyến cá nhân hưởng ứng Hội thi ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Trần Yến 

Tại Bảng B (bảng đội tuyển) ở Vòng thi cấp tỉnh: Tổ chức vòng thi cấp tỉnh, chung kết cấp tỉnh với các hình thức thi: Xây dựng và bảo vệ Đề án với chủ đề “Giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với sinh viên trong tình hình mới”. Vòng thi cụm: Thi xây dựng video clip hùng biện; thi vấn đáp trình bày quan điểm của cá nhân về các chủ đề do Ban Tổ chức đặt ra và thi triển khai thực hiện chủ đề. Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc: Diễn ra theo hình thức sân khấu hóa với các hình thức thi: Giới thiệu đội tuyển; bấm chuông giành quyền trả lời, thi hùng biện Đề án.

Tổng giá trị giải thưởng của Hội thi lên tới hơn 300 triệu đồng cho các cá nhân và tập thể đạt giải.

PHƯƠNG MINH