Theo công văn số 978, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông ký nêu rõ: Nhằm bảo đảm tính hiệu quả, đồng bộ của việc triển khai các nội dung đã được yêu cầu tại các văn bản số 954 và 955/CVT-PTHT ngày 12-3-2023 của Cục Viễn thông (sao gửi kèm theo) đáp ứng mục tiêu đến ngày 31-3-2023, tất cả các thuê bao đang hoạt động phải có thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác, trùng khớp, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau.

Công bố, đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp trực tiếp uỷ quyền) theo từng tỉnh, thành phố theo quy định tại điểm n khoản 8 Điều 1 Nghị định 49/2017/NĐ-CP. Đồng thời gửi danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo từng tỉnh, thành tới Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố tương ứng để phối hợp giám sát, kiểm tra. Hoàn thành xong trong ngày 15-3-2023.

leftcenterrightdel
Cục Viễn thông tổ chức giám sát, kiểm tra các nhà mạng việc phát triển thuê bao mới. 

Rà soát, ban hành, cập nhật các quy trình, quy định của doanh nghiệp về phát triển, đăng ký thông tin thuê bao bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP, các cam kết của doanh nghiệp với Bộ TT&TT cũng như các yêu cầu tại văn bản chỉ đạo của Cục. Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung có liên quan tới các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, các nhân viên trực tiếp thực hiện đăng ký, phát triển, chuẩn hoá thông tin thuê bao bảo đảm tất cả các thuê bao phát triển mới, thuê bao được chuẩn hoá lại phải có thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác, trùng khớp.

Cục Viễn thông sẽ phối hợp với các Sở TT&TT tổ chức giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các doanh nghiệp đặc biệt với việc phát triển thuê bao mới, báo cáo lãnh đạo Bộ TT&TT xử lý nghiêm bao gồm việc đề nghị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới đối với các doanh nghiệp vi phạm (đặc biệt là các hành vi cung cấp dịch vụ cho thuê bao phát triển mới có thông tin thuê bao không đầy đủ hoặc không chính xác; bán, lưu thông trên thị trường SIM thuê bao 2 đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động cho SIM thuê bao…). Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Cục Viễn thông trước ngày 17-3-2023.

VĂN PHONG