Chứng nhận từ HCERES cho thấy, Đại học Bách khoa Hà Nội đáp ứng đầy đủ và chặt chẽ các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế bao gồm: Quản lý chiến lược và điều hành; Chính sách về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đưa khoa học vào cuộc sống; Chính sách về giáo dục, người học và môi trường. Điều này minh chứng cho cam kết của Đại học Bách khoa Hà Nội trong việc cung cấp một môi trường học tập, nghiên cứu đạt tiêu chuẩn tốt nhất.

Chứng nhận này cũng mở ra cơ hội mới cho Đại học Bách khoa Hà Nội trong việc hợp tác quốc tế. Việc được công nhận bởi một cơ quan uy tín như HCERES sẽ thu hút sự quan tâm từ các đối tác quốc tế, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, giảng dạy và trao đổi sinh viên. Chứng nhận kiểm định chất lượng từ HCERES không chỉ là một danh hiệu, còn là cam kết trong việc liên tục cải thiện chất lượng đào tạo.

leftcenterrightdel
Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Hust.edu.vn. 

Bên cạnh Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng, các khuyến nghị từ 6 lĩnh vực bao phủ toàn bộ các hoạt động của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được nhà trường xem xét một cách kỹ lưỡng và lên kế hoạch thực hiện, đảm bảo người học nhận được một trải nghiệm giáo dục tốt nhất, góp phần thực hiện thành công “Đề án phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á” theo Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ.

HCERES là thành viên chính thức của Hiệp hội đảm bảo chất lượng giáo dục đại học châu Âu (ENQA), sử dụng Bộ tiêu chuẩn và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ESG) trong hệ giáo dục đại học châu Âu (EHEA). Ngoài các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của Pháp, HCERES thực hiện đánh giá, kiểm định quốc tế đối với các trường đại học nước ngoài, các tổ chức giáo dục của Pháp ở nước ngoài, các đơn vị nghiên cứu hỗn hợp quốc tế.

AN NGỌC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.