leftcenterrightdel
 

Đề thi tham khảo của 15 môn cụ thể như sau: 

1. Đề thi minh họa môn Toán

2. Đề thi minh họa môn Vật lý

3. Đề minh họa môn Hóa học

4. Đề minh họa môn Sinh học

5. Đề minh họa môn Ngữ Văn

6. Đề minh họa môn Lịch Sử

7. Đề minh họa môn Địa lý

8. Đề minh họa môn Giáo dục công dân

9. Đề minh họa môn tiếng Anh

10. Đề minh họa môn tiếng Nga

11. Đề minh họa môn tiếng Pháp

12. Đề minh họa môn tiếng Trung

13. Đề minh họa môn tiếng Đức

14. Đề minh họa môn tiếng Nhật

15. Đề minh họa môn tiếng Hàn

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, kỳ thi được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29, 30-6-2023. 

Cụ thể: ngày 27-6, thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 28 và 29-6 tổ chức coi thi; ngày 30-6 dự phòng.

NGỌC LÂM