leftcenterrightdel
Giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự Quân khu 7. Ảnh: BÙI THỦY 

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các trung tâm giáo dục QP-AN nghiêm túc triển khai thực hiện giáo dục kiến thức QP-AN đối với học sinh, sinh viên nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức cho thế hệ trẻ về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm học 2023-2024 có hơn 3,3 triệu học sinh, sinh viên, học viên các nhà trường được học môn giáo dục QP-AN. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học giáo dục QP-AN cũng được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, chất lượng giảng dạy.

NGỌC HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.