Theo Bộ TT&TT, trong quý I-2024, sản lượng bưu gửi ước đạt 505 triệu bưu gửi, tăng trên 47% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 11.250 tỷ đồng, tăng 28,57% so với cùng kỳ năm 2023.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

100% Sở TT&TT thực hiện báo cáo về hoạt động cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính năm 2023 theo Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26-12-2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Về lĩnh vực viễn thông, tính đến tháng 2-2024, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 80,1%, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2023 (75,5%). Số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 100,7 triệu thuê bao tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái (99,5 triệu thuê bao)...

Tăng trưởng số lượng trong lĩnh vực tài nguyên Internet trong quý I-2024, cụ thể như sau: Số lượng địa chỉ Internet IPv4 đạt 16.301.824 triệu địa chỉ, tăng 0,52% so với cùng kỳ năm 2023 (lũy kế tính đến ngày 15-2-2024 so với lũy kế tính đến 15-2-2023). Số lượng địa chỉ Internet IPv6 đạt 1.653 tỷ khối/64, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.  Số lượng số hiệu mạng đạt 692, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng thành viên địa chỉ Internet đạt 980, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lũy kế số tên miền quốc gia “.vn” được cấp đạt 602.230 (tính đến ngày 15-2-2024), tăng 5,5% so với lũy kế cùng kỳ năm trước (tương ứng 26.351 tên miền), giảm 1,1% so với lũy kế tính tới cuối năm 2023 (ngày 31-12-2023 - tương ứng 6.699 tên miền)...

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thông tin, năm nay, Bộ TT&TT xác định trọng tâm là tạo ra những kết quả thiết thực, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức và chính các cán bộ, công nhân viên, người lao động. Một việc đang được Bộ TT&TT tập trung là phát triển trợ lý ảo. Bên cạnh 4 trợ lý ảo mang tính toàn quốc, các bộ, ngành, địa phương cũng cần có những trợ lý riêng của bộ, tỉnh mình để đỡ việc cho cán bộ, nhân viên.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu trong tháng 3, các đơn vị của Bộ TT&TT phải có các hướng dẫn cụ thể cho các nội dung: Hướng dẫn kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực quản lý, thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương; hướng dẫn tổ chức hội nghị chuyên đề về kinh tế số; hướng dẫn nâng tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến toàn trình và từ xa; hướng dẫn truyền thông chính sách cấp tỉnh...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng lưu ý các đơn vị chuyên trách CNTT cấp bộ phải tư vấn cho Bộ trưởng của bộ mình để triển khai tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế số trong năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Bộ TT&TT sẽ lập kế hoạch tổng thể về các hội nghị chuyên đề. “Đây sẽ là hoạt động rất có ý nghĩa giúp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

THIÊN HUY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.