Theo đó, thí sinh cần lưu ý các mã đăng ký này để tránh sai sót đáng tiếc xảy ra. Thí sinh cần tìm hiểu thông tin về mã trường, mã tuyển sinh, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp được cơ sở đào tạo công khai trong đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo để nhập liệu cho chính xác.

Danh mục phương thức xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định như sau:

leftcenterrightdel
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

NGỌC LÂM