Đó là cái gốc, rất là quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng”. Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo (GD-ĐT), những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quân y (HVQY) luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo Học viện Quân y với các học viên trẻ. Ảnh: TUẤN DŨNG

Học viện đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý giai đoạn 2019-2030; triển khai Đề án xây dựng đội ngũ nhà giáo, CBQLGD tại HVQY giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, với mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của Học viện bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học, công nghệ trong Học viện, gắn với yêu cầu đổi mới sáng tạo, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cùng với đó, Học viện đã xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy trình bồi dưỡng, xét công nhận giảng viên; nâng cao chất lượng hội thi giảng viên giỏi hằng năm; yêu cầu giảng viên phải có trình độ chuyên môn tốt, có trình độ và năng lực sư phạm, ngoại ngữ, tin học, kinh nghiệm thực tiễn. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của HVQY có gần 500 đồng chí, trong đó trên 92% trình độ sau đại học (bao gồm 5 giáo sư, 75 phó giáo sư, 231 tiến sĩ); hơn 200 cán bộ, giảng viên trẻ có trình độ ngoại ngữ B2 hoặc IELTS từ 5.0 trở lên. Qua đánh giá hằng năm cho thấy, đội ngũ cán bộ nhà giáo, CBQLGD trong Học viện cơ bản đạt chuẩn theo quy định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự của nhà giáo, có lòng nhân ái, trình độ, năng lực toàn diện, tác phong và phương pháp giảng dạy, làm việc khoa học, chuyên nghiệp, đáp ứng với yêu cầu đổi mới GD-ĐT của Học viện.

Tuy vậy, đội ngũ nhà giáo và CBQLGD của HVQY còn một số tồn tại, hạn chế, như: Số lượng và cơ cấu chưa phù hợp giữa các chuyên ngành; một số chuyên ngành còn thiếu giảng viên và hạn chế nguồn kế cận; một số ít giảng viên thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong quản lý, dạy học của nhiều giảng viên còn hạn chế... Năng lực quản lý của một bộ phận CBQLGD còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới...

Để góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho đội ngũ nhà giáo và CBQLGD trong giai đoạn hiện nay, HVQY xác định, trước hết, cần hoàn thiện tiêu chí về phẩm chất, năng lực của đội ngũ nhà giáo, CBQLGD. Học viện từng bước xây dựng khung năng lực và tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên dựa trên cơ sở tham khảo hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học trong khu vực và trên thế giới, bảo đảm hướng tiếp cận chất lượng, hiện đại, cập nhật với xu thế phát triển của giáo dục đại học trên thế giới. Cùng với đó, Học viện tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải toàn diện, bao gồm tư tưởng chính trị, đạo đức, kiến thức chuyên môn và kỹ năng sống, kỹ năng sư phạm hiện đại.

Học viện tiến hành quy hoạch, bố trí, sử dụng đội ngũ giảng viên và CBQLGD khách quan, chính xác. Trong đó, tập trung làm tốt công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ; lựa chọn cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở các nước có nền y học phát triển. Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình bồi dưỡng, xét chọn, công nhận giảng viên phù hợp với từng giai đoạn, kết hợp chuẩn hóa các hoạt động của giảng viên. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống và bảo đảm tốt các chính sách cho nhà giáo, CBQLGD; có chế độ đãi ngộ tương xứng với công việc đặc thù.

Ngoài ra, Học viện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa thực sự trong sạch, lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc để phòng, chống sự tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương y đức trong sáng, mẫu mực, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; duy trì thường xuyên và hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và Phong trào "Chiến sĩ Quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”... Khuyến khích, tạo động lực giúp các nhà giáo, CBQLGD tích cực tự học tập, rèn luyện, trau dồi cả chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng HVQY ngày càng vững mạnh, phát triển.

Thiếu tướng, PGS, TS TRẦN NGỌC TUẤN, Phó giám đốc Học viện Quân y

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.