Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tổ chức quán triệt, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các kế hoạch, chỉ thị, kết luận, đề án của Bộ Quốc phòng về CCHC và chuyển đổi số; kết quả cụ thể của cơ quan, đơn vị trên các nội dung CCHC; công tác tuyên truyền, giáo dục và nhận thức của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, khoa, đơn vị về CCHC, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng và nhà trường.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra phổ biến kế hoạch, nội dung kiểm tra. 

Đoàn làm việc trực tiếp với chỉ huy và Ban Chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số của nhà trường; kiểm tra chuyên sâu, thực tế tại các cơ quan, đơn vị về triển khai thực hiện các nội  dung, nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số; kiểm tra nhận thức về CCHC, chuyển đổi số đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong nhà trường; trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số…

Thời gian qua, công tác CCHC và chuyển đổi số được Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2 luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc; triển khai thực hiện sát thực tế yêu cầu nhiệm vụ, đúng hướng dẫn, đạt kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường. Bên cạnh đó thường xuyên rà soát các thủ tục, cắt giảm các bước, khâu trung gian không cần thiết; một số văn bản được mẫu hóa để thực hiện thống nhất trong toàn trường; tổ chức điều hành các hoạt động ngày một khoa học hơn, không để chồng chéo trong giải quyết công việc, giảm hội họp, tăng thời gian chỉ đạo, kiểm tra bám nắm đơn vị…

leftcenterrightdel
Kiểm tra thực tế tại cơ quan thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra trực tiếp các nội dung chuyên sâu, Đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; nghe giải trình của lãnh đạo nhà trường và trao đổi, kiến nghị của các thành viên Đoàn kiểm tra, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì kết luận kiểm tra vào ngày mai (22-5).

Tin, ảnh: HUY ĐANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.