Trong 5 năm qua, công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới đã được Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quân y quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có nền nếp, chất lượng với nhiều nội dung, hình thức hoạt động đạt hiệu quả thiết thực.

Học viện đã chú trọng kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị với thực hiện Đề án. Đội ngũ giảng viên của Học viện thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật những thông tin mới, bổ sung vào bài giảng các môn lý luận, nâng cao tính chiến đấu trong giảng dạy. Qua đó góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong toàn Học viện; xây dựng Học viện Quân y vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y chủ trì hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận yêu cầu: Cần phát huy tốt vai trò cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong triển khai thực hiện, kiểm tra đôn đốc, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động về tầm quan trọng của Đề án.

Cùng với đó phát huy tốt hơn nữa vai trò, tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ cán bộ chính trị, giảng viên các khoa lý luận, các nhà khoa học; duy trì có hiệu quả các trang fanpage và chất lượng các bài viết có tính lý luận, thực tiễn sâu sắc; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trao đổi, hội ý, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm cho các lực lượng làm nhiệm vụ; triển khai nhiệm vụ đấu tranh nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, kết hợp vừa đấu tranh vừa lan tỏa gương tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo trên không gian mạng...

Tin, ảnh: MAI CHÂU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.