5 năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ đạo 35 Học viện Hậu cần và cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án của Bộ Quốc phòng với nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo, phù hợp, hiệu quả. Quá trình thực hiện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong tham gia phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Học viện.

leftcenterrightdel

Trung tướng Dương Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Học viện chủ trì hội nghị.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 cấp Học viện tiếp tục được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng tốt. Các tác phẩm đã bám sát chủ đề Cuộc thi, đề cập đến nhiều vấn đề mang tính thời sự. Hình thức thể hiện phong phú, nhiều bài viết có tính phát hiện, lập luận chặt chẽ, khoa học, sâu sắc. Học viện đã lựa chọn 24 tác phẩm tiêu biểu trao giải thưởng và gửi dự thi cấp toàn quân.  

leftcenterrightdel

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án và tham gia Cuộc thi chính luận được Thủ trưởng Học viện khen thưởng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Dương Đức Thiện đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng. Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức, tham gia Cuộc thi chính luận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa những bài viết có chất lượng tốt…

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 35 Học viện Hậu cần đã trao các hình thức khen thưởng của Thủ trưởng Học viện tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 cấp Học viện.

Tin, ảnh: HƯNG HUY – THANH TUYỀN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.