6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Học viện Chính trị đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ có trọng tâm, trọng điểm Quy chế dân chủ cơ sở. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể, phân công cá nhân phụ trách. Chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, duy trì nền nếp đối thoại dân chủ, quan tâm giải quyết các vướng mắc trong cơ quan, đơn vị, từ đó tạo được sự đoàn kết, thống nhất.

Tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân các cơ quan, đơn vị hoạt động có nền nếp, đúng chức năng, nhiệm vụ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, phát huy tốt dân chủ trên các mặt công tác của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp, Phó chính ủy Học viện Chính trị - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp, Phó chính ủy Học viện biểu dương kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn của trên, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ với tinh thần “7 dám” và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tác phong gần gũi, sâu sát giữa cấp trên với cấp dưới, phê phán tác phong quan liêu, mệnh lệnh hành chính; chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo kế hoạch và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. 

Thực hiện nghiêm quy định về đối thoại dân chủ; không để xảy ra đơn thư; tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: DUY HƯNG - XUÂN MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Nhà trường Quân đội xem các tin, bài liên quan.