Phóng viên (PV): Đảng ta nhấn mạnh: “Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa”. Theo đồng chí, văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với việc xây dựng môi trường văn hóa quân sự nói chung, xây dựng môi trường văn hóa sư phạm ở Trường Sĩ quan Chính trị nói riêng?

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh: Trong môi trường quân sự, yếu tố văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng, là cội nguồn tạo thành sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của Quân đội ta. Điều này xuất phát từ nguồn gốc, bản chất, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội. Vì vậy, việc xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh là cơ sở để giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội trong lịch sử gần 80 năm qua, đồng thời là động lực để xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh.

Trường Sĩ quan Chính trị là cơ sở đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, những người trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng và phát huy văn hóa quân sự ở đơn vị cơ sở, nhà trường xác định một cán bộ chính trị tốt trước hết phải là một cán bộ có nhân cách văn hóa. Do đó, việc xây dựng môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là tiền đề để nâng cao chất lượng đào tạo; đòi hỏi phải phát huy trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng để bồi đắp nhân cách văn hóa, niềm tin, lý tưởng và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học viên ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Mặt khác, việc xây dựng môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh chính là “bức tường thành” vững chắc để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên có đủ khả năng “miễn dịch” trước sự tác động của những yếu tố phi văn hóa và chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

PV: Từ lâu, nói đến Trường Sĩ quan Chính trị là nhiều người nhớ đến câu khẩu hiệu “Sách bên hoa, đàn bên súng, nghiệp trăm năm theo bước Bác Hồ” của Trung tướng, PGS Văn Cương, cố Hiệu trưởng nhà trường. Theo đồng chí, câu khẩu hiệu đó có phải là một trong những giá trị cốt lõi làm nên “thương hiệu” Trường Sĩ quan Chính trị và văn hóa sư phạm của nhà trường?

 Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh: Câu nói của cố Trung tướng, PGS Văn Cương, nguyên Hiệu trưởng nhà trường không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành một phương châm trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội của nhà trường. Sách, hoa, đàn, súng là những hình ảnh tượng trưng, thể hiện yêu cầu cán bộ chính trị phải có năng lực toàn diện để không chỉ tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa mà còn phải có hiểu biết sâu về kiến thức quân sự. Để có được điều này thì ngay trong quá trình đào tạo, nhà trường phải xây dựng lộ trình, nội dung, chương trình phù hợp để hoàn thiện nhân cách cho học viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

leftcenterrightdel

 Học viên Đại đội 36, Tiểu đoàn 12 (Trường Sĩ quan Chính trị) trong giờ học tiếng Anh. Ảnh: ĐỨC NAM 

Tôi muốn nhấn mạnh điều này, vì đây chính là giá trị văn hóa cốt lõi đã được định hình ngay từ khi nhà trường mới thành lập và đã được kiểm nghiệm trong thực tế chiến trường của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, có 238 cán bộ, học viên của nhà trường đã đứng vững trên các cương vị lãnh đạo, chỉ huy cùng với quân, dân chắc tay súng để bảo vệ vững chắc lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó 22 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 1 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đây chính là những “giáo án vàng” mà lớp lớp thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường luôn ghi nhớ để tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, làm giàu thêm truyền thống “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt” của nhà trường.

PV: Là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự cho toàn quân, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường chú trọng những vấn đề căn cốt gì để góp phần xây dựng, làm đẹp môi trường văn hóa sư phạm quân sự?

 Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh: Như tôi đã nói ở trên, văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng, vì nó là “hồn cốt” của dân tộc. Ở từng cơ quan, đơn vị cũng vậy, văn hóa tạo ra thương hiệu, tạo nên uy tín, động lực cho sự phát triển. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Trường Sĩ quan Chính trị thường xuyên quan tâm xây dựng môi trường văn hóa sư phạm mẫu mực. Nhà trường coi đây là cơ sở, động lực để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo với 5 giá trị cốt lõi cần tập trung xây dựng là: “Tiêu biểu về tính Đảng; đổi mới sáng tạo; dân chủ, kỷ cương; nhân văn, đoàn kết; dạy tốt, học tốt”. Trong đó, nhà trường chú trọng quan tâm xây dựng bầu không khí dân chủ, mối quan hệ đồng chí, đồng đội, cấp trên-cấp dưới, thầy-trò phải trên cơ sở thấm đẫm tính nhân văn; đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo trong xây dựng và hưởng thụ các giá trị văn hóa cho mọi quân nhân.

Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số, xã hội số, văn hóa số... vừa đem lại những cơ hội, vừa tạo ra thách thức mới trong việc xây dựng và phát triển văn hóa nói chung và văn hóa quân sự nói riêng. Trường Sĩ quan Chính trị cũng không đứng ngoài sự tác động đó. Vấn đề là phải làm sao để miễn dịch và thực sự có bản lĩnh trước những mặt trái của xã hội. Do đó, Đảng ủy, Ban giám hiệu luôn mong muốn và có giải pháp đồng bộ nhằm giáo dục cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ thấm nhuần truyền thống tốt đẹp của nhà trường, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, kiến thức, năng lực, có khát vọng cống hiến, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

PHÚC NỘI - ĐỨC NAM (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.