5 năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tổ chức các hoạt động thi đua có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phong phú, sáng tạo, nhiều nội dung đạt kết quả tốt. Qua phong trào thi đua đã bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất, đạo đức, phương pháp tác phong công tác không ngừng đổi mới sáng tạo, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo đại hội. 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Đại hội. 

Giai đoạn 2019-2024, nhà trường đã có 140 lượt nhà giáo được công nhận giảng viên, giáo viên dạy giỏi các cấp; nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả 60 đề tài, sáng kiến trong giảng dạy, huấn luyện và nghiên cứu khoa học; xây dựng mới 34 giáo trình, tài liệu, 5 chương trình khung đào tạo trình độ cao đẳng, 1 chương trình khung đào tạo trung cấp sát với các đối tượng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa… Nhà trường ngày càng khẳng định và nâng cao uy tín trong đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật xe máy và vũ khí đạn cho các đơn vị trong toàn quân và đào tạo nghề cho nhu cầu xã hội. 

Tại Đại hội, các ý kiến đã sôi nổi thảo luận, đi sâu phân tích những kết quả đã đạt được, xác định rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, rút ra 4 bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

leftcenterrightdel
 Chỉ huy nhà trường trao khen thưởng tặng các cá nhân tiêu biểu trong Phong Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. 
leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Duy Hưng và các đại biểu tham quan khu trưng bày các đề tài, sáng kiến ứng dụng trong giảng dạy, huấn luyện của nhà trường giai đoạn 2019-2024. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Trần Duy Hưng yêu cầu, thời gian tới, nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn trường theo phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” theo tinh thần Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng vào việc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường và trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp.

Tin, ảnh: KIM ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.