Chương trình chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên, học viên năm học 2015-2016 diễn ra vào sáng 25-5, tại Nhà Văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội (số 37 Trần Bình Trọng) đã thu hút 500 sinh viên, học viên đại diện cho khoảng 40.000 học viên trên toàn quốc đang theo học tại Viện Đại học Mở Hà Nội.

Tiến sĩ, Viện trưởng Trương Tiến Tùng phát biểu tổng kết tại chương trình đối thoại.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Sơn, Trưởng phòng Công tác Chính trị và Sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội đã thông báo về việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của học viên, sinh viên sau chương trình Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên, học viên năm học 2014-2015. Những vấn đề được giải quyết gồm có: Nâng cấp mở rộng hệ thống thư viện; 100% phòng học đều được trang bị máy chiếu với Khoa Công nghệ thông tin; lắp đặt điều hòa tại 8 phòng học, một thư viện đối với Khoa Kinh tế. Với Khoa Tạo dáng công nghiệp, phòng thực hành máy tính được trang bị 29 máy tính cấu hình cao, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên trong khoa… Năm học 2015-2016, Khoa tiếng Anh đã liên hệ với Tổ chức Cung ứng giáo viên tình nguyện Elic Việt Nam và hiện nay đã có một chuyên gia người Mỹ giảng dạy cho khoa. Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức liên kết với doanh nghiệp bên ngoài để tạo điều kiện cho sinh viên thực tập. Ban chủ nhiệm Khoa Tiếng Trung đã chấn chỉnh mọi khâu trong công tác quản lý sinh viên của giáo vụ khoa, sau khi nhận được phản ánh của sinh viên về thái độ phục vụ của cán bộ, giáo vụ quản lý sinh viên chưa nhã nhặn...

Về một số vấn đề còn tồn tại, chưa được giải quyết, Thạc sĩ Nguyễn Xuân Sơn cho hay: Với Trung tâm E-Learning thì hệ thống thư viện điện tử chưa đáp ứng được cho đối tượng theo hình thức đào tạo từ xa; chưa nâng cấp được bài giảng video thực hành, bài giảng tình huống cho môt số môn đặc thù chuyên ngành…

Sinh viên, học viên Viện Đại học Mở Hà Nội tại chương trình đối thoại với lãnh đạo nhà trường vào ngày 25-5.
Thạc sĩ Phan Minh Tuấn, Phó trưởng phòng Công tác Chính trị và Sinh viên của Viện Đại học Mở Hà Nội đã tóm tắt báo cáo tổng hợp đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên, học viên năm học 2015-2016. Theo đó, tính tới ngày 10-5-2016, đã có 15 khoa, trung tâm, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với học viên, sinh viên. Các buổi đối thoại đều diễn ra công khai, dân chủ.

Tại chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Viện Đại học Mở Hà Nội với sinh viên, học viên năm học 2015-2016 vào sáng 25-5, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã trả lời thẳng thắn, có trọng tâm trước những câu hỏi, khúc mắc của sinh viên. Một số trường hợp lãnh đạo khoa trả lời vòng vo, ngay lập tức Tiến sĩ Trương Tiến Tùng, Viện trưởng nhắc phải trả lời đúng nội dung câu hỏi. Đồng chí Viện trưởng cũng khẳng định “nếu các khoa, trung tâm không giải quyết rốt ráo những thắc mắc, những vấn đề mà sinh viên nêu ra tại cuộc gặp hôm nay trong hè này, thì đích thân tôi sẽ đứng ra giải quyết”.

Tiến sĩ Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định: “Nội dung đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên, học viên theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hết sức quan trọng. Quan điểm của lãnh đạo Bộ là muốn nội dung đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên, học viên ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Chúng tôi đánh giá Viện Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức rất chu đáo, bài bản chương trình đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên, học viên trong những năm qua; với những nội dung thiết thực, được sinh viên quan tâm. Viện đã giải quyết được những khúc mắc của học viên, sinh viên để sinh viên có cuộc sống tốt hơn, học tập đạt kết quả cao hơn… tạo được sự đồng thuận giữa học viên và Viện”.

Tin, ảnh: ĐÌNH HÙNG