Đây là kết quả nghiên cứu của đông đảo các giảng viên, nghiên cứu viên, các nhà khoa học trên cả nước về các vấn đề liên quan đến đào tạo giáo viên, đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông. Năm học 2019-2020 là một năm học đặc biệt mà ngành giáo dục đã phải đối mặt, vượt qua, đạt nhiều thành tựu và cũng đứng trước nhiều thách thức. Cùng với sự đổi mới giáo dục phổ thông, giáo dục đại học đang có những bước chuyển lớn về cả định hướng phát triển và nội dung hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Nhiều mô hình quản lý mới thành công, nhiều tấm gương giáo viên, giảng viên, nghiên cứu viên đổi mới, sáng tạo được vinh danh, nhiều mô hình phát triển đại học, mô hình hợp tác công-tư, xã hội hoá trong dạy học, đào tạo, nghiên cứu… đã xuất hiện. Rõ ràng, trong điều kiện còn quá nhiều khó khăn, sự đổi mới có cơ hội, được tạo điều kiện để hình thành, phát triển. Đó là những tín hiệu cụ thể, đáng mừng, cần được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng cho những nơi khác, trong giai đoạn sắp tới.

leftcenterrightdel
Đổi mới phương thức giáo dục ở Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: HÀ LÊ.

Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 10-11, gồm các nội dung: Vai trò của các trường sư phạm trong việc đổi mới giáo dục phổ thông; Thực trạng và thách thức của các trường đại học với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực nghề nghiệp và giải pháp phát triển năng lực nghề nghiệp của giảng viên các trường đại học sư phạm trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay; Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; Vấn đề bồi dưỡng giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; Một số xu hướng đổi mới trong nghiên cứu và thực tiễn giáo dục Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở giúp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo nắm bắt thêm thông tin từ thực tiễn về nghiên cứu về lĩnh vực đào tạo giáo viên, những chuyển mình, đổi mới từ mỗi cơ sở giáo dục đại học có đào tạo giáo viên hiện nay.

LAN DỊU