Trong đó có 55 cá nhân đạt kết quả học tập loại xuất sắc (chiếm 62,5%), 33 cá nhân đạt loại giỏi (chiếm 37,5%). Đặc biệt, có 4 sinh viên vừa là thủ khoa tuyển sinh đại học, vừa là thủ khoa tốt nghiệp là Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Nguyễn Bảo Lâm (Trường Đại học Giao thông vận tải), Quàng Thị Quỳnh Anh (Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội), Nguyễn Thị Thùy (Học viện Khoa học Quân sự).

Năm nay là năm thứ 18, Hà Nội tuyên dương các thủ khoa xuất sắc. Nếu tính cả năm 2020, TP Hà Nội đã vinh danh tổng cộng 1.879 thủ khoa xuất sắc. Nhiều cá nhân trong đó đã vươn tới thành công trên con đường nghiên cứu, lao động, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô và đất nước.

TOÀN LINH