Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia đã thẳng thắn đề cập đến những vấn đề bất cập trong công tác đào tạo tiến sĩ ở nước ta hiện nay, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ. Trong đó tập trung vào một số vấn đề như: Nâng cao chất lượng nghiên cứu, chất lượng luận án tiến sĩ và tính hiệu quả thực tiễn của các công trình nghiên cứu; việc thẩm định, phản biện các công trình nghiên cứu, luận án tiến sĩ cũng cần phải chặt chẽ hơn; cần chú trọng các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo tiến sĩ, trong đó cơ sở vật chất cho việc thực nghiệm các công trình nghiên cứu cần được quan tâm đặc biệt...

DUY VĂN